Colwyn Bay are a Welsh football team playing in the English pyramid system. They were founded in 1881 and currently reside in the UniBond League First Division. Their ground is at Llanelian Road in Old Colwyn, North Wales in the county borough of Conwy. Their colours are light blue and claret and the away strip is gold and navy. Their nickname is The Seagulls or The Bay. TÓm PÍl Droed Cymreig yw Bae Colwyn sydd yn chwarae ym mhyramid Lloegr. Cafodd y Clwb ei ffurfio ym 1881 ac ar hyn o bryd maent yn chwarae yn Adran Gyntaf  Cynghrair yr UniBond. Lleoli'r eu maes ar Ffordd Llanelian, Hen Golwyn, Gogledd Cymru yn Sir Gonwy. Lliwiau cartref y clwb yw glas golau a marwn ac aur a glas tywyll yw eu lliwiau oddi cartref. Llysenw'r clwb yw'r Gwylanod neu'r Bae

*** This Site will not be updated for the 2005 / 2006 season. Thanks for the support over the previous five years. ***  

News - Newyddion

Fixtures - Gemau 2004/2005

Club Info - Gwybodaeth
Links - Cysylltiadau

Players - Chwaraewyr

Goalscorers - Sgorwyr
Beer - Cwrw

Photo Gallery - Oriel Lluniau

Supporters Club - Clwb Cefnogwyr

FUND RAISERS

 

VIDEOS

UniBond Website

E-mail The Webmaster

Colwyn Bay Cup Record

Sign The Guestbook   Guestbook by GuestWorld   View The Guestbook  

 MESSAGE BOARD

BBS by Onecenter

 

Sorry, your browser doesn't support Java(tm).

Back. James McIlvogue, Martyn Davies, Mick Heathcote, Matt Parry,  Neil Coverley, Lloyd Roberts. Front.  Paul Wilson, Matt Johnson,  Duncan Horler, Gareth John Williams (Mascot), Carl Dwyer, Ben Dews.

  Click here for more squad photos

Web Master Ian Saunders. Web Authors Aled Williams, Arthur Holden and Andy Owens

Different visitors to this site since 28/01/2003 (according to Web Counter )